187. MIKOR ALAPÍTOTTA JÉZUS A EGYHÁZI RENDET?

Válasz: Jézus a szent rendet a Titkos Vacsorán adott eucharisztikus parancsával alapította.

Hivatkozás: Lk 22,10: Azt felelte nekik: »Ha bementek a városba, találkoztok egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy,

Gondolatok: Az apostolok tehát a Krisztussal való közvetlen kapcsolat által és az ő kiválasztó akaratán keresztül váltak tényleges papi hatalommal bíró apostolokká. A papszentelés ezt a közvetlen kapcsolatot adja tovább. Általa a pap, és kivált a püspök, olyan hatalmat és tekintélyt kap, mintha maga is ott lett volna az Üdvözítő közelében és a Titkos Vacsorán.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *