8. MI A SZENTHAGYOMÁNY?

Válasz: A Szent Hagyomány az apostolok szóbeli tanítása, melyet az Ortodox Egyház igehirdetésében és szertartásaiban ad tovább. 

Hivatkozás: 2Tessz 2,14-15: Meg is hívott titeket erre evangéliumunk által, hogy elnyerjétek Urunk Jézus Krisztus dicsőségét. Ezért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.

Gondolatok: A Hagyomány a keresztény kezdetek íratlan tanrendszere, mely az apostoli- és egyházatyák írásaiból, a hitvallásokból, az Egyház törvényes gyakorlatából és tanítóhivatalának megnyilatkozásaiból tárul elénk. Számos igazságot ui. csak szóban hagytak ránk az apostolok, melyeket az Egyház megőrzött és tovább-adott. Ezeket feljegyezték az apostolok lábainál tanuló apostoli atyák és az őket követő egyházatyák. Az ő együttes állásfoglalásuk vezeti az Egyházat: ha egybehangzóan értelmezik a Szent Irást, tanításuk kötelez. Azt kell tehát hinni, „amit mindenütt, mindig és mindnyájan hittek” (Lerinumi Vince:Com. 3). 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *