221. MI A BŰN?

Válasz: A bűn Isten szeretetének elutasítása; lázadás, melynek lényege Isten parancsának tudva és akarva történő áthágásában áll. Hivatkozás: 1Ján 3,4: Mindaz, aki bűnt cselekszik, gonoszságot is elkövet, mert a bűn gonoszság. 1Kor 15,56: A halál ...

216. MI A TÖRVÉNY?

Válasz: A törvény egy joghatósággal rendelkező felsőbbség által adott, kötelező erejű rendelkezés. Hivatkozás: Róm 7,12: Így tehát a törvény szent, a parancs is szent, igaz és jó. Iz 33,22: Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényhozónk, az Úr a m ...