218. MI AZ ÓSZÖVETSÉGI TÖRVÉNY?

Válasz: Az ószövetségi törvény a Mózesnek adott tételes parancsok, melyeknek foglalata a Tíz-parancsolat.

Hivatkozás: Sir 45,4: Hűsége és szelídsége miatt szentté tette őt, és kiválasztotta minden élő közül.

Gondolatok: A természettörvény fejeződik ki a Tízparancsolatban, mely az Isten és az embertárs szeretetének alap-követelményei. Ezekhez a józan ész is eljutna, mégis kinyilatkoztatott parancsok, mert a bűntől sebzett ember nem képes a természetből teljesen kiolvasni Isten akaratát, hisz „elsötétedett az értelem fénye és elhajlott az akarat” (Bonav. Sent. 4,37, 1,3). Jézus példáját követve az egyházi hagyomány nagy fontosságot és kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a Tízparancsolatnak.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *