219. MI AZ ÚJSZÖVETSÉGI TÖRVÉNY?

Válasz: Az újszövetségi törvény a szeretet, a kegyelem és a szabadság új törvénye, melynek foglalata a négy Evangélium.

Hivatkozás: Mt 5,17: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. Jn 13,34: Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Mt 5,38: Hallottátok, hogy azt mondták: ‘Szemet szemért, és fogat fogért’. Gal 5,1: Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját. 1Pét 2,16: mint szabadok, és nem mint olyanok, akik a szabadságot a gonoszság palástjául használjátok, hanem mint Isten szolgái. Gal 5,13: Mert ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak! 2 Kor 3,6: Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké: mert a betű öl, a Lélek pedig éltet.

Gondolatok: Az Úr Krisztus vissza akarta állítani az embert a természetfölötti rendbe, és ennek eléréséhez új törvényeket adott (pl. ellenségszeretet), melyek nem következnek közvetlenül sem a természetjogból, sem a Tízparancsolatból. Az újszövetségi törvény még sincs ellentétben az régi törvénnyel, mert nem hatálytalanítja, hanem túllépi, beteljesíti azt, mégpedig annak az isteni tervnek a nyomában, amelyet Isten öröktől fogva elgondolt az emberről. Az Újszövetség törvénye a szeretet törvénye; nem az érzelemé, hanem az akarati aktusé, a legigazabb jóakaraté. Az istenes szeretet nem a törvény betűjét, hanem a szellemét követi. Ezért ha igen indokolt esetben el is tér a törvénytől, azt azért a célért teszi, amelyet maga a törvény is megcéloz. Ebben áll a keresztény ember szabadsága, mely felszabadult a betű fogságából. A katolikus hívő nem lenézi, vagy kicsavarja az írott törvényt, hanem a helyén értékeli. A törvény azért szent, mert szent a célja. A törvény betű szerinti értelmét pedig annak a tervnek a szolgálatába kell állítani, melyet az Úr adott neki. A törvény túl szoros értelmezése gyakran – a túl szabad értelmezéshez hasonlóan – éppen a törvény ellenében hathat. Erre utal a jogi közmondás: „A jogszerűség teljessége gyakran a legnagyobb jogtalansághoz vezet.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *