213. MIT NEVEZÜNK SZENTELMÉNYNEK?

Válasz: A szentelmények az Egyház által alapított szent jelek (áldások és más szertartások: pl. szerzetessé nyírás), melyek az Egyház könyörgése által kegyelmet közvetítenek.

Hivatkozás: 1 Tim 4,4: Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, amit hálaadással vesz magához az ember, Mk 3,15: Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket. Apcsel 5,15: A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra rakták őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka érje valamelyiküket, s megszabaduljanak betegségeiktől. Apcsel 19,13: Egyes kóbor zsidó ördögűzők is megkísérelték, hogy az Úr Jézusnak a nevét hívják segítségül azokra, akikben gonosz lelkek voltak. Azt mondogatták: »Parancsolok nektek Jézus által, akit Pál hirdet!« Mk 1,4: János megjelent a pusztában: keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.

Gondolatok: A szentelmények jelek, melyeket az Egyház alapít a szentségek mintájára. Hatásuk is azokhoz hasonló, de a kegyelmi erő mértéke és hatása nagyon különbözik. A szentelmények jobban függenek a kiszolgálta-tótól, mint a szentségek, mert nem közvetlenül Krisztustól veszik eredetüket. A szentelmények azonban a szentségek irányába mutatnak, és minél nagyobb jelentőségűek, minél jobban a szentség körébe érnek, annál szorosabbra vonja az Egyház az áldások kiszolgáltatását a hierarchiai fokoknak megfelelően.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *