216. MI A TÖRVÉNY?

Válasz: A törvény egy joghatósággal rendelkező felsőbbség által adott, kötelező erejű rendelkezés.

Hivatkozás: Róm 7,12: Így tehát a törvény szent, a parancs is szent, igaz és jó. Iz 33,22: Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényhozónk, az Úr a mi királyunk: ő szabadít meg minket.

Bár 4,1: Ez az Isten parancsainak könyve,
az örök érvényű törvény;
mindazok, akik megtartják, eljutnak az életre,
akik pedig elhagyják, meghalnak.

Ez 20,19: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek! Járjatok parancsaim szerint, tartsátok meg végzéseimet és cselekedjetek szerintük, Hab 1,7: Borzalmas és rettenetes nép az! Önmaga szabja meg törvényét és nagyságát. Apcsel 5,29: Erre Péter és az apostolok azt felelték: »Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. MTörv 28,58: Ha meg nem tartod, s meg nem teszed ennek a törvénynek minden szavát, amely meg van írva ebben könyvben, s nem féled az Ő dicsőséges és félelmetes nevét, vagyis az Urat, a te Istenedet, MTörv 30,11: Ez a parancs, amelyet ma meghagyok neked, nem elérhetetlen számodra, és nincs messze tőled. Jak 2,12: Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, hogy titeket a szabadság törvénye által fognak megítélni. Róm 13,10: A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Gal 5,18: Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. Gal 6,2: Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét.

Gondolatok: A törvény tehát állandó és kötelező norma, nem pusztán tanács. A törvényhez jogkövetkezmény is társul, mely a törvény megtartására és áthágására kitűzött jutalom, ill. megtorlás. Az erkölcsi törvény annyiban szűkített értelmű, hogy Istentől eredeztethető. Így az emberi törvény csak annyiban kötelez, amennyiben az isteni törvényből levezethető, de legalább összeegyeztethető. A törvény felosztható: 1. Isten örök törvénye: Isten világ rendjét illető terve. 2. Természeti törvény: Isten örök törvényének a természetből kiolvasható megvalósulása. 3. Tételes isteni törvény: melyet maga Isten ad, közvetlenül, egyértelműen és megfellebbezhetetlenül. 4. Emberi törvény, azon belül polgári és egyházi törvény: mely az isteni törvényt minden területre kiterjeszti. Ha két törvény ütközni látszik, mindenkor a magasabbrendű kötelez.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *