222. MELYEK A FŐBŰNÖK?

Válasz: A hét főbűn: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, lustaság.

Gondolatok: A kifejezés félreérthető, hisz a 7 főbűn alatt nem teljes értelemben vett bűnöket értünk, inkább a gyakoribb bűnök hátterében meghúzódó hajlamokat. A főbűnöket ezért helyesebb az ösztönélet túlburjánzásainak tekinteni. Vágyak, melyeket az eredendően a Teremtő ültetett az emberbe, melyeket a bűnös ember nem képes rendeltetésszerűen használni. Kevélység: saját személyünk túlzó érvényesítésének szándéka, mely gyakran párosul a dicséret és a kiemelés utáni áhítozással. Fösvénység: az anyagiak hajszolásának ösztönös hajlama, mely a javak szerzésére és őrzésére összpontosítja az életformát. Bujaság: a nemi öröm túlzó, rendetlen, vagy abnormis kiélésnek vágya. A fajfenntartás ösztönének torzulása vagy elharapódzása. Irigység: mások testi, szellemi, anyagi stb. javainak, sikereinek alaptalan elkívánása, ill. ezek másoktól való sajnálata, továbbá a más kára feletti öröm. Az irigy ember más sikerén azért szomorkodik, mert abban saját kiválóságának gyengítését látja. Torkosság: a létfenntartás igényének elharapódzása; ételben, italban való féktelenség. Harag: az indulatok visszafogásának hiánya, mely meggondolatlanságra ragadtat. Lustaság: a munka és fáradozás hajlamszerű kerülése. Dialógus Szt. Gergely rendezte Jób alapján (M. Mor. 31,45).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *