221. MI A BŰN?

Válasz: A bűn Isten szeretetének elutasítása; lázadás, melynek lényege Isten parancsának tudva és akarva történő áthágásában áll.

Hivatkozás: 1Ján 3,4: Mindaz, aki bűnt cselekszik, gonoszságot is elkövet, mert a bűn gonoszság. 1Kor 15,56: A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Jak 1,15: A kívánság pedig, mihelyt megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha elkövetik, halált okoz. Mt 12,34: Viperák fajzatai! Hogyan tudnátok jó dolgokat mondani, mikor gonoszak vagytok? Hiszen a szív bőségéből szól a száj.

Gondolatok: Törvényszegésről ott beszélünk, ahol van törvény. A római jog, Pál előtt kijelenti: „Nincs bűn törvény nélkül.” Bűn négyféleképp követhető el: Gondolattal: a szív titkos bűne ez; többnyire akkor üti fel a fejét, ha a szándék kivitelezése akadályokba ütközik. A gondolati vétek a bűnös gondolatokban és vágyakban való szándékos gyönyörködés. Szóval: a gondolattal elkövetett bűnöket ált. ki is mondja az ember. A szív bűne nem csak megüli a lelket, de meg is rontja, ui. a vágy és a tett között átmeneti forma a szó. A bántalmazás és az Istent sértése vétkek többnyire verbálisan indul. Ez a cselekedet felé, hisz a bűn már kiszabadult a gondolatok világából. Cselekedettel: Gondolat – Szó – Tett. Ált. így járnak egymás után a cselekedetek. Mulasztással: a legalattomosabb, mert könnyen szemet huny felette a lelkiismeret.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *