183. KI MUTATHAT BE SZENT LITURGIÁT?

Válasz: Szent Liturgiát kizárólag felszentelt püspök és pap mutathat be.

Hivatkozás: Zsid 5,4: Erre a tisztségre senki sem választja önmagát, hanem akit Isten hív, mint Áront. Lk 22,10: Azt felelte nekik: »Ha bementek a városba, találkoztok egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy,

Gondolatok: Az ószövetségben az áldozatbemutatás a papi osztálynak volt fenntartva. Az utolsó vacsorán, az első Liturgián csak az apostolok voltak jelen: sem a szélesebb tanítványi kör, sem a szent asszonyok, de még az Istenszülő sem volt hivatalos. Ebből látszik az Eucharisztia és az újszövetségi papság szoros összefüggése. Jézus csak az apostolokat hatalmazta fel: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Didac 15,1), ők pedig ezt a hatalmat csak a püspököknek és a papoknak adták át, és nem minden hívőnek. Az ennek ellenkezőjét állító felekezetek sem vonják le elméleti állításuk gyakorlati következményeit. A hagyomány kezdettől egyértelmű. Már 90 körül, tehát még János apostol életében, Római Szt. Kelemen az Eucharisztia-végzést kizárólag a püspököknek és papoknak tulajdonítja (Cl. Rom. 41,2).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *