Katekizmus

dummy-img

222. MELYEK A FŐBŰNÖK?

Válasz: A hét főbűn: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, lustaság. Gondolatok: A kifejezés félreérthető, hisz a 7 főbűn alatt nem teljes értelemben vett bűnöket értünk, inkább a gyakoribb bűnök hátterében meghúzódó hajlamokat. A főbűnöket ezért helyesebb az ösztönélet túlburjánzásainak…

dummy-img

221. MI A BŰN?

Válasz: A bűn Isten szeretetének elutasítása; lázadás, melynek lényege Isten parancsának tudva és akarva történő áthágásában áll. Hivatkozás: 1Ján 3,4: Mindaz, aki bűnt cselekszik, gonoszságot is elkövet, mert a bűn gonoszság. 1Kor 15,56: A halál fullánkja a bűn, a bűn…

dummy-img

220. HOGYAN SZÓL A FŐPARANCS?

Válasz: Szeresd Urad, Istened teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Hivatkozás: Mt 22, 35: és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: Mk 12,28: Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki…

dummy-img

219. MI AZ ÚJSZÖVETSÉGI TÖRVÉNY?

Válasz: Az újszövetségi törvény a szeretet, a kegyelem és a szabadság új törvénye, melynek foglalata a négy Evangélium. Hivatkozás: Mt 5,17: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem,…

dummy-img

218. MI AZ ÓSZÖVETSÉGI TÖRVÉNY?

Válasz: Az ószövetségi törvény a Mózesnek adott tételes parancsok, melyeknek foglalata a Tíz-parancsolat. Hivatkozás: Sir 45,4: Hűsége és szelídsége miatt szentté tette őt, és kiválasztotta minden élő közül. Gondolatok: A természettörvény fejeződik ki a Tízparancsolatban, mely az Isten és az…